Organisationer och företag som arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för alla medarbetare presterar bättre, vilket leder till ökad konkurrenskraft, lönsamhet och tillväxt.

Att se och ta tillvara på varje individs kompetens och erfarenhet bäddar för en organisationskultur med stort medarbetarengagemang och känsla av tillhörighet.

Under denna förmiddag fördjupar vi oss i frågor kring hur företag och organisationer kan bidra till att uppnå affärsmässig framgång genom inkluderande perspektiv och förhållningssätt. Vilka är de vanligaste utmaningarna när vi ska arbeta strategiskt med inkludering? Hur kan vi som individer, team och organisationer driva förändringen? Delta i diskussionen och förändra dina och andras förutsättningar i näringslivet.

Välkommen!

Detta är det andra eventet av en serie i tre delar. Missa inte våra efterföljande digitala event Hur skapar vi ett näringsliv för alla? 28/9 och Hur tillgängliggör vi makt genom morgondagens investeringar? 30/9.

Eventet genomförs digitalt och deltagande är kostnadsfritt.

Program

Inledning

Inledande samtal med Johanna Lundin och Regina Duymaz, inkubatorchef på BizMaker. Varför väljer BizMaker att lyfta och jobba med jämställdhets- och mångfaldsfrågor? Hur jobbar BizMaker för att skapa förutsättningar för sina medarbetare, och hur uppmuntrar vi andra företag att arbeta med ett inkluderande perspektiv?

Från röda listan till börsens mest jämställda bolag

På sex år har IT-konsultföretaget Knowit gått från att platsa på Allbrights röda lista med noll kvinnor i ledningsgruppen till att sedan utses till Sveriges mest jämställda börsbolag 2019. Helena Tronner och Per Wallentin delar med sig av utmaningar och lärdomar längs förändringsresan och vad det innebär för Knowit att aktivt arbeta med inkludering.

Paus

Stora grupper hamnar utanför och företag har svårt att hitta rätt kompetens

Nyckeln för Sveriges fortsatta tillväxt är att ta tillvara på all den kompetens som finns där ute. Hur fångar vi upp kompetensen och hur matchar vi rätt kompetens mot rätt arbetsgivare? Behöver vi fortsätta coacha de arbetssökande eller är det dags att börja coacha arbetsgivarna? Ali berättar om Miljonbemannings arbete.

Jämställda styrelser ger ett bättre resultat

Företag med fler perspektiv i lednings- och styrelserummet skapar bättre förutsättningar för ökad konkurrenskraft och lönsamhet för både bättre lösningar och hållbar tillväxt. Den ideella föreningen Styrelsekompetens grundades med utgångspunkt i Västernorrland för att hjälpa företag och styrelsekandidater att tillsätta jämställda styrelser. Susanne Norvell berättar om föreningens uppdrag och hur initiativet mottagits av kandidater och företag.

"Ledningen behöver ta ägarskap om man vill lyckas med kulturella förändringar."

– Per Wallentin, vd på Knowit

Talare

Helena Tronner
Knowit

Helena Tronner är vd för Knowit Transformation Management samt initiativtagare och kvalitetesansvarig för det arbete som tagit Knowit från Allbrights röda lista till att vinna pris som Sveriges mest jämställda börsbolag i december 2019. Helena är legitimerad psykolog med specialistkompetens inom arbets- och organisationspsykologi och föreläsare på Stockholms universitet inom ledarskap, förändringsarbete, genus och mångfald.

Läs mer

Per Wallentin
Knowit

Per Wallentin är vd och koncernchef på Knowit. Per har mångårig erfarenhet inom IT-branschen och arbetar för ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Per är en av de som drivit det uppmärksammade förändringsarbetet inom Knowit och han hyllas och benämns ofta för sitt inkluderande ledarskap.

Läs mer

Ali Khalil
Miljonbemanning

Ali Khalil är grundare och vd på Miljonbemanning. Miljonbemanning är ett bemanningsföretag som arbetar med personaluthyrning och rekrytering, som vill göra samhället till en bättre plats med arbetstillfällen i fokus. Visionen? Att skapa förutsättningar för människor, och att tillvarata människors kompetenser, så att varje individ kan bidra med vad de är bäst på.

Läs mer

Susanne Norvell
Styrelsekompetens

Susanne Norvell driver företaget HR Stöd & Kompetens och är ledamot i den ideella föreningen Styrelsekompetens. Susanne har 20 års erfarenhet av att arbeta med HR-frågor och har l��rt sig att trivsel, effektivitet och framgång på en arbetsplats inte kommer av sig själv, och att det behövs ett medvetet och genomtänkt arbete med både människan och organisationen för att nå framgång.

Läs mer

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

BizMakers uppdrag är att skapa nytta och värde som främjar både företagsutveckling och det samhälle vi lever i. Med de globala målen som ramverk vill vi med en serie evenemang belysa, inspirera och bjuda in till diskussion kopplat till utvalda delmål, trender och utmaningar.

Mål 5 är temat för detta evenemang. Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

Arrangörer